Bewerkingen van Bach | Afdrukken |
dinsdag, 22 november 2011 17:16

Van de twee boeken die Bach componeerde onder de titel Das Wohltemperiertes Klavier heb ik in de loop der jaren een aantal Preludes en Fuga's bewerkt.

Vijf Preludes en Fuga's uit het WTK I voor blaaskwintet (fluit, hobo / althobo, klarinet, fagot, hoorn)

 • Prelude en Fuga in C     BWV 846  Bijzonder hierbij is het gebruik van een permutatie logica om vijfstemmige akkoordligging van deze bekende prelude in zoveel mogelijk verschillende liggingen door de vijf blazers te laten spelen.
 • Prelude en Fuga in cis    BWV 849  Dit is een vijfstemmige fuga
 • Prelude en Fuga in f      BWV 857
 • Prelude en Fuga in a     BWV 865
 • Prelude en Fuga in bes  BWV 867  Dit is een vijfstemmige fuga.  Van deze Prelude en Fuga heb ik ook een bewerking voor Koperkwintet (2 trompetten, 2 trombones en tuba) gemaakt.

Zie hier een toelichting die ik heb geschreven ter begeleiding van deze bewerking. Deze vijf fuga's zijn uitgevoerd door het blaaskwintet Khan Tengri (Rutger Hofman, Edo Wiebinga, Onno Meijer, Janneke Bolt, Thomas Reiniers) in 2001

De prachtige Prelude en Fuga in Es BWV 852 heb ik bewerkt voor 8-stemmig blazersensemble: fluit, hobo, althobo, klarinet, fagot, hoorn, trompet, trombone. De reden voor deze uitgebreide bezetting is dat de meerstemmige vervlechting van de thema's in de prelude zo complex zijn dat deze in de achtstemmige uitwerking het beste tot zijn recht komen.

De feestelijke Prelude en Fuga in D BWV 874 uit het WKT II heb ik bewerkt voor koperkwintet (2 trompetten, hoorn en 2 trombones) De fuga heeft bij deze gelegenheid naast Bachs 4 stemmen een enkele 5 stem uitloper gekregen.

Bewerkingen voor strijk trio (viool, altviool, cello)

prelude bewerking marien

Uit het eerste WTK:

 • Prelude en Fuga in es/dis  BWV 853
 • Prelude en Fuga in Fis      BWV 858  ( ook beschikbaar als fluit, klarinet, cello)
 • Prelude en Fuga in A       BWV 864
 • Prelude en Fuga in b       BWV 869   (nb: fuga à 4 gespeeld door strijktrio)

Uit het tweede WTK:

 • Prelude en Fuga in cis     BWV 873
 • Prelude en Fuga in f        BWV 881. Hierbij is een variatietechniek toegepast, waarbij in de herhaling van de prelude alle motiefjes zijn omgedraaid. Klinkt futuristisch maar klinkt als 100% Bach met fantasie.
 • Prelude en Fuga in fis      BWV 883
 • Prelude en Fuga in A       BWV 888
 • Prelude en Fuga in a       BWV 889 (nb: hierbij is het thema van de tweestemmige prelude gesplitst en geharmoniseerd met een derde partij)
 • Prelude en Fuga in h       BWV 893

Bewerkingen voor strijkkwartet

 • Prelude en Fuga in D   BWV 850    (boek 1)  waarbij de prelude over de vier instrumenten is verdeeld (nog in bewerking)
 • Prelude en Fuga in Es  BWV 876    (boek 2)
 • Prelude en Fuga in g   BWV 885

Staan er nog meer op stapel? Misschien BWV 890 in Bes, beide voor trio. en de BWV 891 in bes voor kwartet. Eerst maar eens spelen

Engelse Suites van Bach

Van de Tweede Engelse Suite in a BWV 807 van Bach heb ik een bewerking gemaakt voor Viool en Altviool, bestaande uit Prelude, allemande, courante, Sarabande, Bourre I en II en Gigue. de Sarabande is onlangs gereed gekomen, maar nog in experimenteel stadium, want moeilijk speelbaar vanwege de dubbelgrepen.

Van de Vijfde Engelse Suite in e BWV 810 heb ik een bewerking gemaakt voor strijktrio van alle delen Prelude, Allemande, Sarabande Passepied I & II en Gigue

Tweestemmige Inventionen

Van de bekende tweestemmige inventionen BWV 772-786 zijn wel arrangementen beschikbaar, onder andere op www.imslp.org. De Kalmus-uitgave (K 04652, onbekende arrangeur) voor viool en altviool die ik al jaren speel voldoet niet meer omdat de artikulatie en streek aanwijzingen ouderwets zijn. Ook wijken aanwijzingen voor de versieringing sterk af van de goed gedocumenteerde versieringen in de Peters Urtextausgabe met annotatie van Landshoff. Daarom heb ik op basis van deze Peters uitgave een nieuwe bewerking gemaakt van de 15 inventionen voor Viool en Altviool, die zo dicht mogelijk bij de Bachversie blijft, en naar mijn bescheiden mening een adequate artikulatie en streekvoering gebruikt.